IBC 2018 - Amsterdam er fortsatt i skyene

Mange var det som kanskje savnet det store teknologiske fremskrittene på årets utgave av IBC. Det var få, om noen, revolusjonerende nyheter, men messen var full av gode forbedringer, og gode eksempler på hvordan løsninger vi ble presentert for i fjor og på NAB har latt seg implementere, og nå er på vei til å etablere seg til å bli standardløsninger i en bransje som er i rask utvikling.