Fusjon mellom Bary og Spekter

Fusjon mellom Bary og Spekter

Bary AS og Spekter Lys & Scene AS fusjonerer med virkning fra 1. januar 2019, og befester med det posisjonen som landets største norskeide selskap innen sceneteknisk produksjon.

Bary - Spekter fusjon

– Vi gleder oss til å vise Norge hvor mange flinke mennesker med høy ekspertise som nå er samlet under ett og samme tak, sier Morten Bakke fra Bary.

Fusjonen vil gi utfyllende kompetanse og en enorm utstyrspark som alle våre kunder vil nyte godt av, i en tid der kravene til innovative og nye løsninger er økende.

- Vi vil samle de administrative tjenestene, og dra nytte av Barys fremtidsrettede løsninger som følge av denne fusjonen. Dette vil frigjøre kapasitet til å drive med det vi er best på, sier Geir K. Johansen fra Spekter.

Vi fortsetter under navnet Bary, og vil styrke og opprettholde solide leveranser av teknikk til TV, turné, konserter, festivaler, event og andre arrangementer. Vi vil også fokusere på å supplere utstyr og løsninger til andre produksjonsselskaper som tidligere. Merkenavnet Spekter vil bestå gjennom gode forretningsmodeller som bransjen vil høre mer om i månedene som kommer. Vi skal selvfølgelig også fortsette å være artistens beste venn.

Selskapet vil samles i Barys lager- og kontorlokaler på Heia i Fet kommune. Samlokaliseringen antas å være utført i løpet av andre kvartal 2019. Lokalene vil utvides betraktelig for å gi plass til alle våre medarbeidere og den store utstyrsparken. Dette vil ikke påvirke våre kunder og leverandører, annet enn at de kan glede seg over de fordelene denne fusjonen vil medføre.

4K videokamera med avanserte tilkoblingsmuligheter

4K videokamera med avanserte tilkoblingsmuligheter

Verdens minste 6000 lumen laser projektor-serie

Verdens minste 6000 lumen laser projektor-serie