MonitorRoadShow 2019

MonitorRoadShow 2019

Monitor Roadshow legger i oktober ut på tur for tredje gang. Denne gangen er også Stavanger et av stoppestedene, som nå altså teller fire totalt. Fra den 10. til 17. oktober tar vi med oss norske og utenlandske leverandører og distributører på på en rundreise i Norges fire største byer. Og du er invitert. Helt gratis.

På MonitorRoadShow får du en mulighet til å ta og føle på lyd, lys og bildeteknikk

På MonitorRoadShow får du en mulighet til å ta og føle på lyd, lys og bildeteknikk

I Trondheim så ruller vi ut den røde løperen på logen midt i byen

I Trondheim så ruller vi ut den røde løperen på logen midt i byen

Fra en sped start i 2016 i vårt naboland har Monitor Roadshow vokst til å bli et konsept som dekker nesten hele Norden. Unntaket er Island, men ellers får 20 byer i Norge, Sverige, Danmark og Finland besøk i løpet av året. Ønsket er at det skal bli kortere avstand mellom brukere og leverandører av audiovisuelt utstyr, og roadshowet fungerer som et supplement til de som ikke har mulighet til å delta på de store messene som gjerne finner sted i de største byene. Med unntak av Danmark lever vi i land der avstandene er store, og det krever mye tid og penger å reise fra sin arbeidsplass til messer, med mindre man holder til i nærheten. Derfor kommer leverandørene dit kundene bor og jobber.

Skynde seg sakte

I Norge har utviklingen av roadshowet tatt små, men solide steg hvert år. Når det går av stabelen for tredje gang er siste steget utvidet med Stavanger etter ønske fra utstillerne selv. Logistikken gjør at vi dermed begynner i Oslo, med et lite opphold før vi reiser fra sør til nord uken etter, der det avsluttes i Trondheim. I skrivende stund er ikke alle utstillerne 100 % bekreftet, men det ligger an til en økning av antall utstillere også denne gang, fra de 12 som var med i 2018. Besøkstallet er også stigende, og den store fordelen med dette konseptet er at målgruppen også er kjøpevillige kunder. Markedsføringen retter seg mot profesjonelle aktører og innkjøpsansvarlige i offentlig og privat sektor, og det er hovedsakelig denne typen besøkende som kommer, selv om utstillingen selvsagt er åpen for alle.

Ikke bare kamera, lyd og lys

Monitor Roadshow er ikke bare for de som produserer innhold. Målet er å heve bevisstheten på hvordan teknologi kan løse oppgaver i hverdagen også utenfor underholdnings-, kommunikasjons- og nyhetsbransjen. Teknologi får stadig nye bruksområder, og etterhvert som kvaliteten øker og funksjonaliteten forbedres, får nye brukergrupper øynene opp for hvordan dette kan bidra i deres hverdag for å løse oppgaver som tidligere har vært enten gjort manuelt, eller også ikke har vært mulig å løse. Et eksempel på dette er de stadig mer lysfølsomme kameraer som er tatt i bruk av både politi, forsvar og tollvesen i forbindelse med søk og etterretning. Men det er bare et eksempel på hvordan teknologi bidrar til å gjøre livet enklere for flere enn det teknologien egentlig var tenkt for. Castbox er et annet eksempel på dette. Det er en myk kube, med en trådløs mygg montert på innsiden. Den kan kastes rundt i et forsamlingslokale, og senke terskelen for å ta ordet i større folkemengder, som konferanser, foredrag et. Det er enklere å holde en uskyldig boks i hendene, enn en mikrofon. Og ikke minst enklere å sende boksen fra taler til taler, der den ligger godt polstret inne i boksen. Stadig flere brukergrupper får øynene opp for hva audiovisuell teknologi kan gjør for dem, og hvordan deres agenda kan fremmes ved å benytte seg av dette. Vi ser i økende grad hvordan musser, konferansesenter, kommersielle aktører og offentlige instanser benytter tekniske løsninger både for å gi et bedre tilbud til sitt publikum og minske arbeidsmengden for seg selv. En målgruppe som er lett å overse er varehandel, og flere av utstillerne har produkter og løsninger som vil være interessante for aktører inne dette feltet. Dette er alt fra skjermer med touch-funksjoner og avansert programvare for styring av all visuell teknologi samtidig, inkludert belysning i lokaler.

Kompetanse og dialog

MonitorRoadShow fungerer som en ypperlig møteplass for bransjeaktører

MonitorRoadShow fungerer som en ypperlig møteplass for bransjeaktører

 For mange er Monitor Roadshow første mulighet til å ta i eget øyesyn utstyr man tidligere bare har sett og lest om på internett. Utstillerne har med seg det siste av utstyr de vil vise frem, og besøkende inviteres til å komme å se og teste det nyeste utstyret. Men Monitor Roadshow handler ikke bare og fysiske løsninger som kan kjøpes for penger. Det er også stort fokus på kompetanseformidling og nettverksbygging. Blant annet holdes det foredrag for de besøkende, der kompetente eksperter holder foredrag og workshops som er åpne for alle og gratis. Det har vært forskjellige typer tematikk, fra enkel og konkret lyssetting til avansert signalstyring for større mediehus. 

Målet med Monitor Roadshow er ikke bare å vise frem teknologi, men også være en arena der aktører fra forskjellige områder kan møte, bygge samarbeid og utveksle idéer. Vi vet av erfaring at det har blitt knyttet bånd mellom utstillere og besøkende på Monitor Roadshow, som har ledet til samarbeid langt utover ordinært forhandler- og kunderelasjon. Det har gitt grobunn for nye praktiske løsninger og innovasjon av produkter og tekniske løsninger.

 

Representativt utvalg

Monitor Roadshow er en minimesse, og i den sammenheng har utstillerne begrensede muligheter til å stille ut hele sitt sortiment. Derfor er det litt forskjellige innfallsvinkel for utstillerne på sine standplasser. Noen velger flaggskipsprodukter, mens andre velger å vise bredde. Begge deler fungerer, og betyr uansett ikke at de forskjellige utstillerne ikke kan gi god informasjon om sitt totale produktutvalg. Det handler om flere ting, og særlig for produsenter har det vært sett at det gjerne velges helt nye produkter de ønsker å promotere ekstra, mens klassiske forhandlere er opptatt av å vise en kombinasjon av utvalg og løsninger, gjerne rettet mot sluttbruker.

Hvem besøker Monitor Roadshow?

Messen er som sagt åpen for alle, og det reflekteres i bredden av besøkende som kommer innom. Det varierer fra produksjonsselskaper, med flere innholdsprodusenter, til  enkeltstående aktører og innkjøpssjefer. Vi ser også at vi trekker godt med besøkende fra læringssituasjoner, der den tekniske avdelingen er vel så godt representert som morgendagens bransjefolk. Vi henvender oss direkte til de vi tror kan ha utbytte av å ta turen innom utstillingen, og det inkluderer innkjøpsansvarlige for store og små offentlige og private aktører. Mange er ikke klar over at denne typen messer er relevant for deres virke, og flere opplever å få presentert løsninger på utfordringer de tidligere har hatt problemer med å løs, innen den audiovisuelle verden. Og så har vi selvsagt mange besøkende fra kulturhus, teaterscener, konferansesentre og andre typer forsamlingslokaler som har stadige behov for utbytte av utstyr som er i kontinuerlig bruk.

Closing the deal

 

For besøkende er Monitor Roadshow en mulighet til å teste utstyr de tidligere har sett på nett, og flere utstillere forteller at de har tatt i mot kunder de har vært i dialog med over tid, som fullfører kjøp etter å ha tatt turen innom deres stand. Ofte har de endt opp med å kjøpe en mer komplett løsning enn de forestilte seg, og dermed fått en mer komplett og hensiktsmessig pakke, og går fornøyd fra besøket. Dette handler ikke bare om dyktige salgsteknikker, men at det er enklere å få konkret og korrekt informasjon når man snakker med leverandører ansikt til ansikt, samtidig som man får ta og føle på utstyret man skal jobbe med i lang tid fremover. Med få unntak er Monitor Roadshow en av få arenaer der leverandørene kan treffe kunder drop-in. Altså uten å oppsøke de direkte eller invitere de til sine lokaler.

Samarbeid

Monitor Roadshow er tuftet på samarbeid. Både over landegrensene, med redaksjonen i Monitor Sverige, men også mellom Monitor som arrangør, og på hver enkelt utstiller. Noen bruker ord som dugnad, og det beskriver godt hva vi ønsker å oppnå med roadshowet. Målet er at en bred og samlet bransje skal få en arena der de kan utveksle erfaringer, dra veksler på hverandre og tilby en møteplass for alle med interesse og behov for deres løsninger. Vi håper så mange som mulig tar turen innom i oktober, og ser hva utstillerne kan vise frem. Du kan fra 10.september fikse din gratis billett her: www.monitorroadshow.no


Fakta om MRS 2019:

Oslo: 10.10 - kl. 10.00 - 16.00 DogA
Stavanger: 14.10 - kl. 10.00 - Radisson Blu Atlantic
Bergen: 15.10 - kl. 10.00 - Scandic Ørnen
Trondheim: 17.10 - kl. 10.00 - Frimurerlogen
— https://www.monitorroadshow.no
Norsk suksess på en snor

Norsk suksess på en snor

Flambert gjør det umulige mulig

Flambert gjør det umulige mulig