Jubileum for Nordic Sound Symposium

Jubileum for Nordic Sound Symposium

Nordic Sound Symposium har vokst seg til å bli en institusjon siden de startet opp for første gang i 1968. I år, 50 år senere er de fortsatt i drift. Tidligere har de hatt tilhold på Bolkesjø, men de siste årene har de vært å finne på Sundvolden hotell rett utenfor Hønefoss. Tanken har vært å legge til rette for at flest mulig blir værende på konferansen fra start til slutt, så det sosiale og det faglige sys sammen. Markedet har endret seg. Kontakten mellom aktørene i bransjen har blitt annerledes, men det er likevel behov for et møtested for de som jobber med lyd i Norden. Monitor tok turen for å få med oss hva lydfolketer opptatt av i dag, og i fremtiden. 

Morten Jutkvam er leder for NSS, mens Tor Vidar Fosse sitter i arrangementskomitéen. de er svært fornøyd med årets utgave.

Morten Jutkvam er leder for NSS, mens Tor Vidar Fosse sitter i arrangementskomitéen. de er svært fornøyd med årets utgave.

Hovedfokus på NSS er å bidra til spredning av kompetanse, og nye løsninger innen lydteknikk. Programmet er velfylt med aktører i bransjen som deler sine erfaringer med et sultent, nordisk publikum. Samtidig har de en egen avdeling der leverandører er representert med sine produkter. Det er ikke tvil om at også innen lydbransjen har det skjedd en utvikling som har bidratt til å gjøre hverdagen til lydarbeidere enklere i flere ledd. Og det er ikke bare fantastiske nyvinninger som blir presentert, men mange områder innen lydproduksjon gis plass på denne konferansen.  

Frekvens i fremtiden

Per Eirik Heimdal, som er sjef for frekvensavdelingen hos NKOM, var på plass for å snakke om hvilke utfordringer, og hvilke muligheter som finnes når det gjelder frekvens. Vi har tidligere skrevet om endring av frekvensområde for trådløse mikrofoner, men det er bare en del av utstyr som påvirker annen, og viktig kommunikasjon. Blant annet kunne man høre hvordan LED-lysene på toppen av Rockheimbygget forstyrret tårnet på Værnes. Det var mengden lys, konsentrert på et sted, samt den frie linjen til flyplassen som var utfordringen, og den lot seg ikke løse på annen måte enn at strømmen til lysene ble kuttet helt. Det hjalp ikke med å dimme, eller skru av anlegget på vanlig måte. 

Overgangen til DAB har også gitt NKOM økning på et nytt arbeidsområde. Der de tidligere hadde 3-4 tilfeller av piratradioer, har de etter omlegging jaktet mellom 20-30 slike. Det dreier seg hovedsakelig om videreformidling av vanlig radio, som NRKs sending, via en FM-sender, og i liten grad egenprodusert innhold. Det kan være sender plassert i biler, som har større rekkevidde enn man tror. Noe har kanskje også satt opp slike sender som en slags protest, mens det også handler om utstyr som ved en feil sender på feil frekvens. 

En smarthus-landsby har også opplevd problemer med forstyrrelse, som har vært vanskelig å forklare. Lys blinket, uten mulighet til kontroll, persienner og støpsler virket ikke. Det ble rettet mistanke om en ekstern støysender, men fem minutter før NKOM var på plass for inspeksjon forsvant problemet. Så tankene til bevisst sabotasje var naturlig, uten at det lot seg gjøre å bevise det. 

Fortsatt statlig støtte til musikk

Musikkutstyrs-ordingen (MUO) var representert ved Ketil Havgar og Nina Popperud, som fortalt hvordan de jobbet for å sikre gode tekniske løsninger for øvingsrom, konsertlokaler og arrangører. Det fokusert like mye på nyetablering som rehabilitering av eksisterende anlegg, og har flere satsningsområder. Tallene viser at størrelsen på tilskudd har ligget mellom 25 til 30 millioner de siste fire årene. Et område som har fått mye tilskudd er tiltak rettet mot akustikk. 

Deres lydfornuftkonsept har allerede blitt implementert på mer enn 50 spillesteder og overvåker lyden i lokalet. Basert på denne informasjon kan det innføres praktiske og tekniske tiltak som vil bedre musikkopplevelsene, samtidig som det også reduserer risikoen for skade, både for ansatte og besøkende. 

MUO fortalte også at de ikke bare bidrar økonomisk, men også står bak en rekke kurs og konferanser, og annen teknisk veiledning, for å øke kompetansen blant landets lydarbeidere. Det var også mulighet for møter med MUO gjennom alle dagene for å diskutere hvordan man skulle gå frem med eventuelle søknader. 

Ny teknologi lar deg ta kontroll over lyden selv

Ingeniør Andreas Silzle ledet presentasjonen om objektbasert lyd, Orpheus som programvarene heter. Denne teknologien er på vei inn hos de store kringkasterne i Europa, og gir ikke bare mulighet for 3d-lyd, men lar deg i større grad kontrollere hvordan du lytter selv. Både ved enklere måter å navigere i programmene, eller ved å fremheve f.eks. tale på en sending du følger. Det skal også være mulighet for valg av språk, og tilgang på en større mengde metadata knyttet til hvert program. Silzle, som er forskningsleder ved AudioLabs ISS, i Munchen i Tyskland, forteller hvordan de har jobbet med to piloter av konseptet, og hva de tenker om bruken i fremtiden. I tillegg til å gi muligheter for forbrukerne, innebærer det også en utfordring for produsenter av lydinnhold, men en utfordring som samtidig byr på mange muligheter. På sett og vis kan man si at hver lytter blir sin egen lydmikser, og kan justere nivåene til de forskjellige sporene i et musikkstykke. Det kommer selvsagt ferdig mikset, men man kan endre nivåene selv i etterkant, når man lytter. Det påstås at dette vil endre måten vi hører på radio, og bidra til å styrke dens posisjon i konkurranse med andre underholdnings- og nyhetsformidlere. 

Virtual soundcheck - en enklere lydhverdag for alle lydarbeidere

Robert Scovill har jobbet som lydtekniker og vært på turne med en rekke store artister gjennom sin karriere. Han har også jobbet som spesialist for liv lyd for Avid siden 2009 og på NSS forteller han om fordelene ved å bruke VENUE, et system for virtual soundcheck, og hvordan han har bidratt til å utvikle dette verktøyet. Det hele er egentlig ganske enkelt. Man gjør et opptak av hver mikrofon som tar opp lyd, og lagrer settingene fra første konsert. Når turneen så går videre, tar man med seg opptakene, og spiller disse i de nye lokalene. Dermed har man mulighet til å justere best mulig lyd for hvert sted, uten å måtte dra musikerne på scenen. For er det noe man helst skal unngå så er det å gi musikere et instrument, når man selv jobber under tidspress. Med VENUE kan man fokusere kun på lyd, og slippe å avbrytes av gitaristen som for tredje gang på to minutter er usikker på om gitaren er riktig stemt. Scovill har jobbet på denne måten i lang tid, og i starten tok de opp hvert sport på tape, som de dro med seg. Det ble en absurd mengde flightcaser fylt med kassetter. Når dette kan gjøres digitalt sparer man ikke bare plass, men har også en rekke andre muligheter som gjør hverdagen for reisende lydteknikere mange ganger enklere. En annen fordel med VENUE er at det gir mulighet for lydteknikere til å trene på lyd, uten å faktisk måtte være på en konsert. Tidligere har eneste måten å få erfaring på vært å faktisk jobbe, og med det risikere å gjøre feil som potensielt kan ødelegge en hel konsert, for ikke å si sin egen gryende karriere  Nå kan man trene på live-lyd når som helst, og stille tryggere og mer erfaren når man skal stå foran et band, i et lokal fylt med mennesker for første gang. 

Robert Scovill stod også for flere andre foredrag i løpet av helgen, og delt med alle som ville høre, det han kunne om lyd og lydarbeid. 

Det var også en flere andre foredragsholder i løpet av de fire dagene som var satt til rådighet for lydinteresserte på Sundvolden. Fra Danmark kom blant annet Eddy B. Brixen og snakket om stemmegjenkjenning i kringkasting, til hjelp for de med nedsatt hørsel. Florian Camerer fra ORF (Østerriksk kringkasting) var på plass og snakket om forventningene og praktisk bruk av 3D-lyd. Jonas Neasby, fra Sennheiser, var på plass og holdt et innlegg om utfordringene knyttet til frekvensendring for trådløse mikrofoner. johan Boqvist og Jim Eld fra Sveriges Radio kom og snakket om hvilke utfordringer som er knyttet til å produsere radio i dag, og hvordan de tilpasser seg den nye hverdagen der folk stadig oftere benytter telefonen som eneste underholdningsapparat. 

Selv om Nordic Sound Symposium først og fremst handler om å være en kontaktflate og en kompetanseformidler for det nordiske markedet, har de også et utstilling hvor leverandører kan vise frem det siste innen utstyr. De første lydmikserne til NRK ble levert av Kongsberg våpenfabrikk, kan vi lese på NSS sine nettsider. De var ikke representert i år, men mange andre var det. ca. 10 utstiller hadde stands i en egen avdeling, og vi tok runden og fikk både tilbakemeldinger om innholdet på foredragene, samtidig som flere var interessert i å vise frem det de har av nye og spennende produkter.  

Den største utfordringen for NSS må det sies at de har bidratt til selv, til en viss grad. I en verden der informasjon er konstant tilgjengelig, er det kanskje vanskeligere å lokke folk til å reise til et hotell og tilbringen en hel helg for å få med seg det nyeste innen egen bransje, når man kan se mange tilsvarende foredrag på Youtube. Arrangørene har vært flinke å legge til rette for unik tilgang til eksperter, og relevante aktører som MUO, som bidrar til å fortsatt gjøre denne typen konferanser interessante. Vi er spent på hva som skjer om to år. 

 

 

 

.

Mediability i strategisk partnerskap

Mediability i strategisk partnerskap

Lys med Deluxe film 27.september

Lys med Deluxe film 27.september