Partnerskap mellom Qvest Media og VRT

Partnerskap mellom Qvest Media og VRT

Qvest Media, som er en ledende systemarkitekt og IT-integrator, vinner konkurransen om et banebrytende konsulentsystem og systemintegrasjons-prosjekt i den europeiske mediasektoren. I løpet av de neste årene skal det flamske statlige kringkastingsfirmaet VRT, med base i Brussel, inngå et nært partnerskap med Qvest Media for å skape et av de mest avanserte mediehusene etter at systemintegrasjonen har blitt fullført.

Flamske VRT lar Qvest Media gjøre jobben.

Flamske VRT lar Qvest Media gjøre jobben.

Hvordan bør de ideelle rammevilkårene være for innovasjoner skapes innen næringsliv, organisasjon og teknologi? Dette er et av spørsmålene Qvest Media og VRT vil ta opp som en del av deres langsiktige partnerskapsavtale. Et av hovedmålene, som skal oppnås gjennom denne integrasjonen er å skape nye arbeidsmåter, ved å la VRTs over 2100 ansatte jobbe mer fleksibelt for å tilpasse seg endrede markedsforhold. Dette gjør det mulig å utvikle og produsere kreativt innhold for kanaler som radio, TV, Internett og sosiale medier samtidig raskt og effektivt.

Grunnleggende endringer i det tekniske designet vil være nødvendig. Derfor vil en integrert endringsledelse følge alle stadier av prosjektet og involvere alle ansatte helt fra starten, dette er et viktig element i innovasjonsprosjektet. Når dette er ferdig, og de ansatte har flyttet til et nytt 55.000 kvadratmeter kringkastings- og produksjonssenter, vil VRT i 2022 lansere en omfattende online portefølje som en sentral strategi for morgendagen for deres fire TV-stasjoner og fem radiostasjoner.

-Vi er veldig glade for at VRT har tillit til oss, slik at vi kan ta del i  en av verdens mest innovative medieprosjekter. Samtidig gir dette oss bekreftelse på vår kompetanse som en av de ledende konsulentene i mediebransjen, sier Daniel Url, administrerende direktør i Qvest Media.

Under konsulent- og designfasen vil infrastrukturen spille en sekundær rolle. Daniel Url: -Måten vi bruker medieinnhold med ny og innovativ teknologi, endrer seg hele tiden og i stadig økende sykluser. Tidligere har medieleverandører oppgradert enkelte sektorer hvert åttende til tiende år, men faste sykluser hører nå fortiden til. Mediebedrifter må til enhver tid raskt og enkelt kunne tilpasse seg nye krav til produksjon. Nøkkelen til en fleksibel produksjons- og distribusjonsarkitektur ligger i å kombinere menneskeorienterte bedriftsorganisasjoner med en fleksibel teknisk infrastruktur. Sistnevnte hjelper medarbeiderne til å være innovative, men er ikke den viktigste drivkraften til innovasjon.

Innovasjon

For å oppnå dette, skaper VRT og Qvest Media innovasjonsfremmende rammebetingelser for alt fra romdesign til design av tekniske og operasjonelle arbeidsflyter. Ansatte vil få nye løsninger gjennom en svært fleksibel teknisk infrastruktur. Dette er ment å skape et større rom for intuitivt å realisere nye produksjonsbehov, selv uten teknisk fagkunnskap. Et eksempel på dette er en løsning som VRT oppsummerer under begrepet "Total Touchpoint Control". Dette vil gi redaktørene muligheten til å lage fortellinger på tvers av media og la publikum følge en kringkasting på et bredt spekter av kanaler. Noe av det beste med dette er at VRT i stor grad ser ut til å skreddersy sin medieporteføle til seerne og lytternes enheter og forventninger for å stimulere samspill med sin målgruppe.

Krav til endringer i produksjonen spiller også en viktig rolle på andre områder. En del av prosjektet vil innebære å utforme et serviceoperasjonssenter som styrer teknologi og operasjonelle prosesser for hele mediefirmaet, overvåker dem og gir støtte fra media til kontor IT. En sentral ressursforvaltningsavdeling vil sikre organisasjonen av alle produksjonsressurser. Den sterke allokeringen av utstyr vil bli dispensert for å fremme effektivisering av både infrastruktur og medieressurser.

 VRT og Qvest Media gjør seg også bemerket  når det gjelder å utnytte innovasjonsfremmende aktiviteter. I dette tilfellet gjorde systemarkitekten det meget bra under anbudet med sine effektive og utprøvde metoder. Stijn Lehaen, CTO fra VRT, sier: -Aldri i vår historie har vi lansert et prosjekt på denne størrelsen. Så vi tok den tiden vi trengte for å finne den beste partneren vi vil jobbe med på lang sikt for å designe fremtidens mediehus. Etter en utvelgelsesprosess endte vi opp med  å velge Qvest Media, siden vi ikke bare var overbevist om innovasjonskonseptet, men også metodene bak den. Qvest Medias mangeårige erfaring som systemintegrator skaper også synergieffekter i sin rådgivende rolle som VRT kan dra nytte av.

Qvest gjør jobben  

Et annet viktig aspekt er deres "embedded team"-tilnærming. VRT og Qvest Media vil samle alle prosjektrelaterte ressurser - fra ansatte til verktøy. Qvest Media tar seg av det detaljerte designet, installerer den tekniske infrastrukturen etter en konsulentfasen som strekker seg over flere år er, og de overfører eldre systemer til den nye systemarkitekturen. Prosjektavtalen inkluderer også et omfattende personalutdanningsprogram, assistanse i lanseringsfasen og langsiktig støtte. Gjennom et nært samarbeid vil konsulenter og systemdesignere til slutt identifisere seg fullt ut med VRT og dermed skape best mulig løsninger for kringkasteren.

Adobe og Netflix i Post Technology Alliance

Adobe og Netflix i Post Technology Alliance

AI på jakt etter media -  IBC 2018

AI på jakt etter media - IBC 2018