AI på jakt etter media -  IBC 2018

AI på jakt etter media - IBC 2018

Artificial intelligence teknologi står nå ved et veiskille, der det beveger seg vekk fra eksperimentstadiet og blir en del av praktiske løsning på tvers av arbeidsflyt. Nå kan vi ser for oss hvordan AI kan være sentral i morgendagens innholdsutvikling sies det på IBC 2018

IBC 2018.jpg

Monitor er tilstede på IBC 2018 rett før åpningen. Vi har prøvde å få innsikt i hvordan bransjeaktører profilerer seg i år. Vi var tilstede på pressekonferansene til Imagine og Grass Valley.

Imagine er på mange måter en helskala software integrator. Tom Cotney  som er den nye sjefen for Imagine kommer rett fra IT-bransjen, han har blant annet jobbet i IBM. Cotney har avløst Charlie Vogt for et drøyt år siden og han begynner nå å sett preg på selskapets kommunikasjon. Tom Cotney er den type amerikanske sjef som ønsker å løfte fram tydelig mål som selskapet skal bli målt på. Han vil at Imagine skal være drivhjulet i den endringsprosessen kringkastingssektoren nå står overfor, løsninger må bli helautomatisert, forenklet og må ha en større grad av fleksibilitet.

Cotney kan siteres på følgende fremstilling; Dette selskapet har de rette problemene, sier han.

—Hva jeg mener med det er, våre problemer er ikke vårt teknologisyn eller at vi har en arkitektur som ikke helt fungerer . Det er motsatt: vi har tatt på oss de store endringsutfordringene i bransjen, og vi har vist at vi kan gjennomføre ting, nå gjenstår det å fullføre.

-Tekniske operatører i dag er i en mye mer kompleks verden en tidligere og man må forholde seg til en rekke samtidige og ulike distribusjonsmetoder. Og dette er et press som er der konstant, hele tiden.

Grass Valley skal kjøpe framtiden

På slutten av 1980-tallet var første gang denne journalist satt ved Grass Valley mikser, GV lanserte da miksere som var state of the art. Det er helt annet selskap GV framstår som i dag, og vi som har sett selskapet utvikling de siste ti årene vet at man har hatt en rekke strategiske utfordringer. Belden som eier GV kjøpte tidligere i år opp også SAM (Snell Advanced Media), nå er disse to selskapene blitt ett. Det selskapet som nå vokser fram er software sentrert selskap som bruker IP-teknologi som et sentralt verktøy i sin framtidige teknologi utvikling. Timothy Shoulders ble helt på nyåret den nye GV-sjefen han har jobbet i Belden siden 2011. På oss som var tilstede på Grass Valley sin pressekonferanse virker som at GV har fått muskler og er sulten på fortsatt vekst. Timothy Shoulders sa det slik direkte til Monitor, vi har en ambisjon om å vokse enten gjennom organisk vekst eller oppkjøp. Den slags selskaper han er på utkikk etter er selskaper som kan bruke ny teknologi f.eks som AI og massedata-læring til å forbedre produksjonsløsningene for TV-bransjen.

En av de mest interessante observasjonen som ble presentert av Timothy Shoulder var hvor fortjenestemuligheter øker for TV-selskapene. Der andelen fortjeneste i forhold til omsetning har vært tilnærmet konstant innenfor lineær TV, er bilde en helt annen innen OTT & Streaming-segmentet. For dette segmentet er det solide og voksene fortjeneste muligheter, og markedsutviklingen er ekspansiv. Det er her GV skal være for å tilby nye teknologisk løsninger basert på deres portefølje av produkter. -Ved å koble på smartere teknologi vil vi skaffe nye muligheter for økt fortjeneste for våre kunder, det er der vi skal være sier Shoulder.

Partnerskap mellom Qvest Media og VRT

Partnerskap mellom Qvest Media og VRT

Norkring tar steget videre med DataMiner

Norkring tar steget videre med DataMiner