Karpe i alle retninger

Karpe i alle retninger

Karpe, tidligere kjent som Karpe Diem tenker utenfor boksen, eller scenen, på sin Sas Plus/Sas Pussy turne i 2019. I stedet for et tradisjonelt oppsett med scene og band i en ende med publikum i front har bandet spredt seg i hele lokalet, på alle spillesteder, og lagt opp til et unikt show for publikum. Og hodebry for de som skal løse det teknisk. Barnfind leverte den tekniske løsningen som gjorde det mulig for Bary, som bidro med sin kompetanse, til at showet har blitt en suksess både musikalsk og teknisk.

Arne Bakstad fra Bary har vært prosjektleder

Arne Bakstad fra Bary har vært prosjektleder

- Utfordringen som vi fikk fra Karpe var å sende signaler i flere retninger til flere små scener med varierende avstander, forklare Arne Bakstad fra Bary. I tillegg var det ikke snakk om en arena, men en rekke forskjellige spillesteder der signalene skulle frem og tilbake over varierende avstander. Å løse dette med tradisjonelle kobberkabler var i realiteten umulig, selv om det teoretisk kunne løses. Mengden kabler, og faren for tekniske svikt var likevel så stor at det var avgjørende at det ble funnet en bedre og mer stabil løsning for å sende lyd- og bildesignaler, både ut til publikum og til monitorer. I tillegg håndterer løsningen kommunikasjon mellom musikere, teknikere og sikkerhetspersonalet. Alt går over fiber. Lars Morten Larsen er lysdesigner og teknisk ansvarlig for Karpes turne. Han avslører at det satt fart på tankene å skulle løses bandets bestilling i forkant av denne turneen, men også at det er en takknemlig oppgave å jobbe med så ambisiøse artister. Ambisiøse på den måte at de er villig til å sette fortjeneste til side for å levere et spektakulært show for sine tilhengere. Planene for denne turneen var et tydelig bevis på det siste, for det er ikke en løsning av det billigste slaget. - Først og fremst krever et prosjekt som dette grundig planlegging. Alle spillestedene ble skissert opp i SketchUp og de forskjellige podiene ble plassert ut digitalt for hvert enkelt sted, kan Larsen forklare. - Videre ble det basert på disse tegningene lagt en plan for hvordan vi skulle legge opp lyd, lys og bilde, og det var da det gikk opp for oss at det krevdes andre løsninger enn konvensjonelle. Med kobberkabler ville det vært nødvendig med flerfoldige hundre meter med kabel. Se video fra installasjonen her: https://youtu.be/5_mHzvdUlGU

Karpe gir en utrolig mobil konsertopplevelse ved hjelp av Bary og Barnfind

Karpe gir en utrolig mobil konsertopplevelse ved hjelp av Bary og Barnfind

Forenkler arbeidsprosessen

Riggen rundt trommsettet

Riggen rundt trommsettet

Siden man har fire selvstendige scener uten betjent systemland, har man valgt å fordele strøm til alle disse med Soca, så får man overvåkning av alle kurser via SmartPDU fra FOH. Hver av scenene har da en Soca og en fiber fra FOH, med unntak av hovedscenen hvor det går flere Soca for å forsyne alle lampene. Fordelen med fiber distribusjon er uten tvil reduksjon av mengden kabel. I det systemet Karpe reiser med går video, lys, lyd, led effekter og kommunikasjon i samme kabel, men ingen av signalene blandes. Innebygget kapasitet i hver boks er 16 kanaler full duplex gigabit ethernet, alternativt 3G SDI, som passivt multiplekses inn på samme fiber. Dette gjør systemet ekstremt kompatibelt med alle mulige protokoller uten at man må ta hensyn til hverandres IP-adresser og båndbredde.

 Ikke bare takler denne løsningen flere tekniske utfordring, men den fjerner alt hodebry i forhold til de mange forskjellige spillestedene som er på denne turnéen. Lokalene er veldig forskjellige fra by til by, og nboen steder er avstandene større. Dette er en jobb som fiberkablene ikke har noe problemer med. - Det kanskje viktigste med løsningen er jo at vi nå reiser rundt med infrastruktur som i mange tilfeller er på plass ved de fleste spillesteder, forklarer Larsen. Men den er montert med tanke på tradisjonelt sceneoppsett, der scenen er i en ende, og publikum foran. Slik er jo ikke Karpes turné, og det krevde en mobil løsning.

Oppsett med lyd og lys
Det først som ble gjort av det tekniske teamet bak Karpe var å skaffe seg en detaljert oversikt over hvilke signaler som skulle hvor. Det er forskjellige protokoller i de forskjellige signalene. Lyd har sine protokoller, som DX-net og Dante, lys har Artnet, skjermer og p3-nett, i tillegg til intercom og noe internt midi-nett mellom musikerne. Dette ble til sammen et ganske omfattende behovskart, som først ble det tegnet opp med signalgang, og hvor det var ønskelig og mulig å gjøre det. Når det var klart, kunne man sette i gang med å velge den løsningen som skulle til for å få dette på veien. - En tradisjonell løsning ville krevde rundt regnet 40 single linjer på separate LAN, forteller Larsen, og spekulerer i om det ville krevd en egen bil bare til kabler for å løse det på den måten. Og utvilsomt flere teknikere for å holde oversikt over alle kontaktpunkter, med lyd, lys og bilde, til og fra de forskjellige scenene rundt i lokalet.

 Dette detaljerte kartet var det Arne Bakstad i Bary fikk oversendt, og hadde som utgangspunkt for bestillingen, og han forstod raskt at dette var en løsning som krevde samarbeid med Barnfind, som de har samarbeidet med lenge. - Det er enkelt oppsummert fire systemer som styres fra hovedsystemet, en til hver scene. Og en singel fiberkabel til hvert sted som sender signalene frem og tilbake. Alle signalene går over ethernet, på gigabitslinjer. For noen av signalene er det faktisk litt i overkant, og bød på enkelt utfordring med signaler som ble sendt som megabit, men det fantes det løsning for. - Fordelen med Barnfinds system er at den er helt uavhengig av hvilken protokoll du bruker, legger Larsen til. I stedet for at Barnfind konverterer signalene inn og sender de videre, er det ren overføring helt uavhengig av hvilket signal som kommer inn i systemet. I tillegg er det helt uten latency, det er opp med en gang man plugger en kabel inn og det fungerer helt sømløst. Larsen fremstår som litt nyfrelst i sin omtale av løsningen, men ikke hjernevasket. Når man ser på sceneløsningen som Karpe har valgt er det klart at det er en løsning som krever noe utenom det vanlige av det tekniske personalet bak. Og av utstyret. Kanskje nettopp fordi teknologien ikke har gjort dette mulig tidligere har liknende idéer blitt skrotet på tegnebrettet. Nå er det altså mulig, og variasjonen i hvordan vi opplever konsert og events i fremtiden vil sikkert øke i takt med bruken og fantasien til brukerne.

Bary forhandler Barnfind

Lars Morten Larsen er lysdesigner og teknisk ansvarlig for Karpes turne

Lars Morten Larsen er lysdesigner og teknisk ansvarlig for Karpes turne

Bary har inngått en avtale med Barnfind hvor de skal samarbeide om utvikling av nye produkter for Pro AV markedet. Det systemet som nå er på turne med Karpe er laget for å høste erfaringer som skal være med å legge grunnlag for nye produkter fra Barnfind. Det er en forutsetning at det finnes et behov for at nye systemer og løsninger skal få en viss popularitet blant brukerne, men da må disse mulighetene også være kjent. Dette kommer til å være et område både Bary og Barnfind skal jobbe videre med fremover. Karpe har på mange måter vært banebrytende artister, og kanskje er de med på å sette en ny standard for fremføring av musikk. Det som kanskje gjør akkurat denne løsningen litt ukurant er at den krever en at man tar en viss risiko i forhold til artistenes sikkerhet. Det er dermed ikke gitt at dette er noe som passer for alle. Men for mange artister, og for events og andre typer fremføringer, som teater der det blandes mange forskjellige typer signaler, er dette en løsning der teknikken legger til rette for kreativiteten.

En omfattende lysrigg med videodisplayer integrert

En omfattende lysrigg med videodisplayer integrert

Løsningen som Bary har lagt til rette for, med produkter levert av Barnfind, er som følger:

-2 stk BarnOne BTF1-04, 32 SFP ports med
doble power og Stagebox breakout.

-6 stk Spesial bokser med 12x Gigabit ethernet
konvertere i hver, hvor halvparten er switchet.
10/100/1GBit og resten er ren GigaBit.

-16 stk 16ch Fiber Mux/demux.

-5 stk 200m SM fiber tromler (1 i reserve).

-BarnOne og alle fiber overvåkes via Barnstudio.
Stavanger med som stopp

Stavanger med som stopp

Norsk suksess på en snor

Norsk suksess på en snor