«Remote -Production» i full skala

«Remote -Production» i full skala

I takt med at konsum av TV-innhold har flyttet seg over på flere plattformer og gjort det tilgjengelig over alt, har samme utvikling skjedd på produksjonssiden. I forbindelse med relokalisering, både i Bergen og Oslo, har TV2 Norge implementert en IP-løsning som gjør at teknikerne kan sitte nærmest hvor det skal være å gjøre jobben sin. Med litt moderasjon. Rent teoretisk kan man få tilgang på produksjonen fra mobiltelefonen, men det viktigste arbeidet gjøres fortsatt i kontrollrommet. Fleksibiliteten bidrar likevel til at det er likegyldig om opptaket skjer i studio i Bergen, men styres fra kontrollrommet i Oslo. Eller motsatt. Det er hele 490 km mellom byene. Lawo er vært med på hele prosessen og gjort det mulig for Norges største kommersielle TV-kanal å utradere denne fysiske og geografiske avstanden med sin løsning.

DSC_9873.jpg

Svein Henning Skaga hadde det tekniske ansvaret hos TV2 for gjennomføring og implementering av det nye systemet, og selv om de i stor grad ga leverandører fri tøyler når det gjaldt  hvilken type utstyr som ble foreslått, ble det stilt krav til hvordan de ønsket den endelige tekniske løsningen og arbeidsflyten skulle fungere.

Spine/leaf-systemarkitektur var viktig for å sikre tilgjengelighet for alle signaler og enheter uavhengig av hvor i nettverket det befant seg.

  • Et oppsett som unngikk bruk av SDI der det var mulig.

  • En plattform som opererer sømløst over to lokasjoner, slik at geografisk plassering av teknikker og utstyr ble irrelevant.

  • De ønsket en SMPTE 2110 tilnærming, men det ble nedjustert til SMPTE 2002-6/7 + AES67 da det ble klart at kun få produsenter støttet 2110. Planen er likevel å gå over til SMPTE 2110 når TV2 ser at tiden er riktig for det.

  • PTP-synkronisering med GPS referanse på hver lokasjon.

TV2 er i praksis fordelt på to lokasjoner, hvorav det i Oslo også er et studio på Aker Brygge. Hovedkontoret forblir i Bergen, der de er en naturlig del av medieklyngen i den nye storstuen Media City, mens de er alene i sitt fagområde i lokalene på Barcode i Oslo. Totalt dreier det seg om syv kontrollrom, ni studioer, to redigeringsavdelinger, med dedikert avdeling for lyd i Bergen. I tillegg kommentatorbokser i begge byer. Lawo fikk i oppgave å finne den løsning som passet best, og Jarle Felin var lydarkitekten og har samarbeidet nærmest med TV-kanalen for å komme frem til løsningen de har i dag. - Vi måtte ta høyde for at TV2 allerede brukte Mosart, og måtte finne en løsning som gjorde at de kunne fortsette med det, forklarer Felin. Systemet styres ellers ved hjelp av Lawos Virtual Studio Manager (VSM), Nevions Video IPath SDN-tilnærming, og et Hiltron kontrollsystem for RF / ASI-ruting via brukergrensesnitt. TV2 ønsket å stå ved sitt valg om flerleverandørløsning for å unngå å havne i en fastlåst situasjon i fremtiden, noe sammensetningen av komponenter i den endelige løsningen reflekterer.

Første IP-sending fra TV2 gikk ut 10 august 2017, allerede før de var offisielt på plass i sine nye lokaler. Det var en Premier League-sending, og ingen ville starte sesongen i det gamle studio for så flytt midtveis. Derfor ble det en hektisk tid for Lawos teknikere i forkant for å sette i operasjon den eneste mc² 56-konsollen som var klar til bruk på det tidspunktet. Nevion, som stod for nettverksløsningen jobbet samtidig på spreng for å implementere AES67 i sitt nettverk. Over to år senere er alt oppe og går, men Skaga understreker at dette er et system som også er bygget for fremtidige endringer, der nye løsninger og idéer vil bli tatt i bruk etterhvert som de dukker opp.

Hva betyr løsningen i praksis?

Alt teknisk personell i TV2 kan logge seg inn på sin egen profil, med sine innstillinger. Ikke bare på en delt arbeidsplass på sitt vanlige arbeidssted, men i teorien fra hvor som helst med nettilgang. Et første steg for å få dette til har vært å sørge for at hvert kontrollrom ser tilnærmet identiske ut i utforming. Man kjenner seg igjen, selv om man plutselig befinner seg på en arbeidsstasjon som er fremmed.

Bruken av frilansere har gått ned som følge av det nye systemet. For noen kan det virke negativt, men effekten er i realiteten at det har vært enklere å ansette folk i hele stillinger, som gir en forutsigbarhet både for bedriften og den ansatte. For bedriftens del gjør det at sjansen for nyvinning på områder som tidligere har vært utført maskinelt av innleid arbeidskraft er større. Et eksempel er grafisk utforming. De ansatte som jobber med dette i dag har både viljen og muligheten til å legge igjen mer av seg selv i arbeide med å stadig forbedre produktet til TV2. Frilansere, som i stor grad gjorde denne jobben tidligere hadde lite insentiv til å komme med forslag og nye løsninger, da de ikke visste hvor lenge de skulle arbeide der, eller om de overhode ville få gleden av å se sine forslag satt ut i livet.

VisTool er vinnerformelen

Først og fremst er dette en fremtidsrettet løsning som sørger for en mye enklere arbeidsflyt for hele TV2s internproduksjon. For å løse flere utfordringer med arbeidsflyt har Lawo benyttet deres Vis Tool-software for å lage et brukergrensesnitt som gjør det enklest mulig for de involverte å ta kontroll over sine arbeidsoppgaver i systemet. Rent konkret inkluderer dette et kontrollsystem for Høyttalermonitorering, som mye mulig er verdens første AES67-system som lar deg kontrollere et uendelig antall høyttaleroppsett i ethvert format. Det kommuniserer med Lawos Virtual Studio Manager (VSM), og kan monitorere enhver aktiv strøm på nettverket. Videre kan den samtidig kontrollere monitorering i studioer der kommentator og ekstra lydspor blir lagt på toppen av studiolyden. Dette prosesseres gjennom Lawo RƎLAY Virtual Patchbay (VPB) kontrollert over Ember+.

Det er også en "Live Voice over" som lar operatøren bryte inn i sendinger med informasjon eller viktige opplysninger til allmennheten også kalt Hallo. Begge disse løsningene har brukertilpasset grensesnitt for de forskjellige funksjonene tilgjengelig på nettbrett, synkronisert opp mot de store kontrollpanelene.

Lawo imponerte i fotball-EM

I Januar 2017 falt valget på å benytte seg av Lawos løsninger og utstyr i TV2s nye satsning. De hadde latt seg imponere av hvordan de hadde bidratt under den foregående sommerens fotball-EM i Frankrike, samtidig som bedriften var en av få som kunne vise til en AES67-løsning som fungerte i praksis. Jarle Felin foreslo en løsning for lyd som innebar at lydinnstillinger blir mest mulig optimalisert før mikse-prosessen, kontrollert med VSM fra MCR. Omtrent 80 % av all lyd i TV2 er justert automatisk med Mosart som styrer mc²56, mens de resterende 20 % mikses med mc² 56-brukerflater. Disse er utstyrt med Mos ISO-taster (Mosart Isolation) som ble utviklet spesielt for dette prosjektet og gjør at teknikerne raskt kan velge de kanalen de ønsker å mikse manuelt. For store sportssendinger benytter TV2 seg av en dedikert lydtekniker, mens det ikke er behov for det ved alle nyhetssendinger. - Tanken med å mikse lyden tidlig i produksjonsløpet er at det gir oss muligheten til å bruke samme lydmiks på forskjellige ferdigproduserte klipp fra samme produksjon. - Sammendrag, høydepunkter osv., forklarer Skaga.

I stedet for å sende alle lydsignaler gjennom TV2s NOVA 73 HD audio router, går lyden direkte til kontrollrommene som IP strømmer, og det er kun de signalene som trenger korreksjon som behandles med NOVA 73. For eksempel der bilde kommer via satellitt. Da trenger lyden, som kommer via IP, og forsinkes for synkronisering med bilde. 

Ved redigering går lyden gjennom Lawos  RƎLAY VRX-software, som er virtualisert med VMware, og A__OnAir 4 audio nodes, som er koblet til et eller to lydmonitorsystemer og hodetelefoner. 

TV2 har behov for off-tube kommentarer, mest i Oslo, men også i Bergen. Med Lawos LCU commentary units, plassert ut i vanlige møterom får de dette til uten å bruke egne kommentatorbokser. Disse rommene er uansett ikke i bruk, når det er behov for kommentator, og de er utstyrt med skjermer og lydisolering. Lyden blir mikset med NOVA 73, i kontrollrommet, og gjort klart for sending direkte, eller for senere bruk.

IP for fremtiden

Takket være god planlegging og grundige diskusjoner i forkant mellom TV2 og Lawo har kanalen i dag et fleksibelt IP-oppsett med en kraftig lydplattform. Lawos Andreas

Braun, Roland Hodapp, Jürgen Sigrist, Jarle Felin og flere VSM-spesialister har fått grave i dypet av sin kreativitet og tekniske kompetanse. Det var en krevende oppgave å definere filosofien og kartlegge behovene for alle signalene, men resultatet viser at det var verdt innsatsen. - IP-infrastrukturen vi har i TV2 i dag leverer akkurat slik vi ønsket oss, sier Skaga. Hvert eneste signal er tilgjengelig uansett hvor man er, og kan blir styrt fra kontrollrommene. Dette er desentralisert produksjon, og full styring over IP har gått fra drøm til virkelighet. En fordel med oppsettet er at det legger til rette for nye, krevende og innovative løsninger for fremtiden, samtidig som det er solid nok til at det har forvandlet måte TV2 viser innhold til sitt publikum for alltid.Bransjen kommer til deg

Bransjen kommer til deg