Virituelle Vikinger

Virituelle Vikinger

Midt i Oslo sentrum blir 1000 år gammel, norsk kultur brakt til liv ved hjelp av en solid kombinasjon av teknologisk kreativitet og tekniske produkter som har blitt en del av hverdagen til de fleste. Resultatet er et innovativt og informativt opplevelsessenter, brakt til liv ved hjelp av Audioteknikk med systemene Pixilab Blocks og Dataton Watchout.. The Viking Planet ble til i rekordfart, og bare litt etter at idéen ble unnfanget kunne de ta i mot de først besøkende i lokalene på Fridtjof Nansens plass, rett ved Oslo Rådhus.

Eirik Jahre var tidlig inne i prosessen med å realisere teknisk løsning for prosjektet. Senteret hadde behov for et styrings- og mediasystem som gjorde at de haddee enkel oversikt over kontroll over alle de digitale utstillingsflatene på senteret. Det er ikke et museum i tradisjonell forstand. Der andre museer fokuserer på gjenstander fra fortiden, i kombinasjon med historisk informasjon, er det selve historien som står i sentrum hos The Viking Planet, og det som blir formidlet på alle de forskjellige skjermene. Dette forutsetter en del innholdsproduksjon, men som med all form for formidling, er kvaliteten på innholdet også avhengig av at utstyret det formidles på fungerer uten avbrudd eller andre tekniske utfordringer. Blocks gjør det mulig å styre innholdet, hvordan og hvor det presenteres. I tillegg kan man styre belysningen i lokalene. Selve systemet distribuerer media og kontrollflater somi HTML5, og ligger på en lokal server hos The Viking Planet. Alt man trenger er en browser og innlogging for å få tilgang. Med andre ord kan man styre det hele fra telefonen om man vil, uten at man trenger en app eller annet software.

Eirik Jahre i Audioteknikk var tidlig inne i arbeidet med The Viking Planet.

Eirik Jahre i Audioteknikk var tidlig inne i arbeidet med The Viking Planet.

Matcher design og teknikk

Utstillingen i Oslo er i utgangspunktet statisk, men slik Blocks og Watchout fungerer er det en smal sak å skifte ut innholdet, enkeltvis, eller i sin helhet for spesielle anledninger. Blocks har en arkitektur som de som har laget nettsider vil dra kjensel på. - Det handler om å koble samme avspillingsenhet og innhold, og det kan likne litt på hvordan det gjøres på en nettside, forklarer Jahre. - Man setter opp en struktur, der hver visningsplattform kan sammenliknes på undersider. Så tar man innholdet, enten det ligger lokalt lagret, eller eksternt, og kobler det til hver plattform. Man kan også legge til instrukser for hvordan innholdet skal vises, med enkle kommandoer, som if/else, og med disse kan innholdet enten gå i loop, eller videre til annet innhold.

Utstillingen på The Viking Planet er permanent, men systemet gjør det enkelt å oppdatere til nytt innhold på hele eller deler av utstillingen. Det gjør også at hele oppsettet kan brukes til enkeltstående arrangementer, med innhold kun for den ene dagen, for så å stilles tilbake til den vanlige utstillingen dagen etter. Hvor relevant dette er for det digitale vikingmuseet nevnes ikke, men om man ser for seg tilsvarende system på et konferansehotell eller lignende, vil man få mulighet til å utnytte systemets fulle fleksibilitet.  

3D-MAPPING

Blocks og Watchout har mange forskjelli- ge bruksområder, og kan håndtere så og si alt man trenger for maksimal visuell opplevelse. 3D-mapping, lyd- og lyskontroll, Video over IP og en hel del annet som kan styres med Blocks gjør systemet attraktivt for flere arenaer. Det finnes i teatre, fornøyelsesparker, flere typer museer og i kulturhus og scener. Det kreves relativt lite forkunnskaper for å bruke systemet, selv om det nok er en fordel med en viss teknisk innsikt for å sette et nytt prosjekt fra bunnen av. Men ikke mer enn man kan lære seg om man allerede har enkle forkunnskaper. Det handler om struktur, og med et strukturert sinn er det en smal sak og få Blocks og Watchout opp og gå. At man i tillegg enkelt kan gjøre endringer fra mobil eller nettbrett, gjør det enkelt å kontrollere at hvert punkt fungerer slik det er tenkt, når man kan bevege seg fritt rundt i lokale med kontrollen i lomma.

Lett å endre

Multidisplay er noe vi vil se mer og mer av i fremtiden, og siden systemet kontrollerer både lyd, bilde og belysning vil det være en interessant løsning for detaljhandelen også. For eksempel vil en klesforretning kunne dra nytte av denne typen profilering i lokalet, der oppmerksomheten kan styres mot forskjellige skjermer i lokalene, eller ut mot omgivelsene. Med enkel programmering kan man skape engasjerende innhold på skjermene, og samtidig dempe belysningen rundt for å fremheve fokuset på skjermen. Innholdet ligger på en lokal server, men det er også mulig å logge seg inn fra andre lokasjoner, og på den måte planlegge utstillinger eller presentasjoner selv om man ikke er på plass i lokalene. At hver visningsflate kan styres individuelt fra Blocks er også en enkel mulighet til å skape et mangfold av innhold, slik at ikke publikum, eller kunder, bare opplever skjermene som forstyrrende bilder som går i loop, men at de faktisk tar til seg innholdet.

Matcher design og teknikk

Dette er et system som higer etter at brukeren skal teste sin egen kreativitet opp mot systemets mangfoldige muligheter. Audioteknikk har lang erfaring med å bistå i prosjekter som gjennomføres for første gang, og vet hva det vil si å tenke nytt. Blocks og Watchout er et ypperlig verktøy for nytenkning. Hos The Viking Planet er alle tenkelige visningsplattformer koblet til systemet. Det er skjermer, projektorer, touch-skjermer og iPader som alle styres gjennom Blocks. Det Fungerer sømløst og uproblematisk på en slik måte at publikum ikke forstår kompleksiteten som ligger bak. Det kan jo høres negativt ut, men er i virkeligheten det beste beviset på at systemet fungerer som det skal. Nå skal det legges til at The Viking Planet ikke har utnyttet det fulle potensialet i Blocks og Watchout, men det gjør ikke opplevelsen dårligere av den grunn. Og med systemet på plass er utviklingsmulighetene for det ferske opplevelsessenteret i Oslo tilnærmet uendelig. Et par ting står ut som ganske innovative. Først og fremst hologramscenen. Løsningen er en fin kombinasjon av ny teknologi og tradisjonell optisk illusjon. Selve bildet, altså hologrammet projekteres på gulvet for så å speiles på et gjennomsiktig lerret, som gir inntrykk av at karakterene står på scene, blant fysiske gjenstander. Dette er ganske enkel 3D-mapping, men svært effektfullt og realistisk, selv om det naturligvis ikke er et ekte hologram, i egentlig betydning, så gir det likevel opplevelsen av å være det.  like naturlig del av hverdagen som telefon med dreieskive. I tillegg lever vi i en tid der visuelt innhold i økende grad tar over som kommunikasjonsform for det skrevne ord. The Viking Planet viser at dette ikke bare er egnet  til å underholde, men også er god teknologi for å formidle historie og kompetanse til kommende generasjoner. Det er lett å se seg litt blind på teknologien når man skriver en slik artikkel, men det er verdt å trekke frem kvaliteten på innholdet også.

Den er selvsagt avgjørende for at den tekniske løsningen skal fremstå som vellykket, og menneskene bak prosjektet har lagt ned et solid stykke arbeid i å lage innhold av høy kvalitet som fyller de digitale visningsflatene. Det hjelper at man har erfaring fra store filmproduk- sjoner, og det gjør at The Viking Planet ikke bare er underholdende og informativt, men også troverdig  i sin fremstilling av fortiden. Kanskje setter det Audioteknikk og Blocks/ Watchout litt i skyggen hos flertallet av de besøkende, men så var det også vikinger de kom for å se. Når man ser en så vellykket teknisk gjennomføring satt ut i livet er det antagelig takk nok i seg selv. De vil utvilsomt få mulighet til å for- bløffe med flere avanserte tekniske løsninger på andre arenaer fremover.

Det er også vanskelig å komme utenom den virtuelle vikingskipet som tar publikum med på tokt, med 3D-briller. For de besøkende er nok dette en av høydepunktene, men Jahre avslører at det er den eneste innretningen som ikke benytter Blocks eller Watchout.

-Vikingskipet er styrt av en isolert enhet, utenfor systemet, fordi det det er en mer individuell opplevelse knyttet til hvert sett med 3D-briller. Det ville ikke vært praktisk,og heller ikke nødvendig, og styre den gjennom Watchout.

Kvalitet i oppsett

At digitale verktøy som Blocks og Watchout vil bli en stadig mer naturlig del av hverdagen fremtiden er det lite tvil om. For de som har levd en stund kan dette minne om science fiction, men for generasjonen som vokser opp nå, og de som kommer etter vil denne typen teknologi bli en like naturlig del av hverdagen som telefon med dreieskive. I tillegg lever vi i en tid der visuelt innhold i økende grad tar over som kommunikasjonsform for det skrevne ord. The Viking Planet viser at dette ikke bare er egnet  til å underholde, men også er god teknologi for å formidle historie og kompetanse til kommende generasjoner. Det er lett å se seg litt blind på teknologien når man skriver en slik artikkel, men det er verdt å trekke frem kvaliteten på innholdet også.

Den er selvsagt avgjørende for at den tekniske løsningen skal frem- stå som vellykket, og menneskene bak prosjektet har lagt ned et solid stykke arbeid i å lage innhold av høy kvalitet som fyller de digitale visningsflatene. Det hjelper at man har erfaring fra store filmproduksjoner, og det gjør at The Viking Planet ikke bare er underholdende og informativt, men også troverdig

i sin fremstilling av fortiden. Kanskje setter det Audioteknikk og Blocks / Watchout litt i skyggen hos flertallet av de besøkende, men så var det også vikinger de kom for å se. Når man ser en så vellykket teknisk gjennomføring satt ut i livet er det antagelig takk nok i seg selv. De vil utvilsomt få mulighet til å forbløffe med flere avanserte tekniske løsninger på andre arenaer fremover.

De som besøker The Viking Planet setter seg sammen ned for å bli med på en virtuell reise, gjennom VR og andre teknikker får du være med på turen tilbake til Viking-tid. De er to forskjellige systemer som jobber tett sammen. Det er kun 270 graders kino som er drevet av Dataton Watchout (Watchmax 9100 mediaserver). Resterende er det Pixilab Blocks som er både kontrollsystem og mediasystem som står ansvarlig for. Disse to systemene er tett integrert mot hverandre, for mer informasjon se: http://pixilab.se/blocks

Bransjen kommer til deg

Bransjen kommer til deg

IBC 2019 - Oppsummering

IBC 2019 - Oppsummering