Quine forenkler logging

Quine forenkler logging

På to korte år har de utviklet flere prototyper, og i januar 2018 ble de første enhetene levert til kunder på tre kontinenter. I første omgang bokser som gjør arbeidsflyten raskere, siden har boksens bruksområde blitt utviklet videre..

- Selve boksen blir produsert i Los Angeles. Der har har Quine funnet en produsent som oppfyller de kravene de har, og som også forstår deres behov

Ikke bare en boks

Quine bidrar også med gratis program-vare som kan lastes ned uavhengig av boksen som kan lastes ned via deres nettsider, Qi Ingest håndtere allerede back-end for flere avdelinger hos NRK.

Programmet gjenkjenner magasinene som skal lastes opp, og henter inn metadata, samtidig som den beregner plassbehov, og eventuelt plassmangel umiddelbart. Det gir en automatisert struktur på disken, slik at du slipper å skape en god filstruktur selv i etterkant. I tillegg lages klippefiler, slik at postproduksjon i realiteten kan starte klipping med det sammen.Prosessen tar noen minutter.

TIdligere tok dette 3-4 timer. Hele opptaksdagen kan legges rett inn i ditt foretrukne klippeprogram.

Så lenge boksen har netttilgang legges klippefiler, inkludert metadata, direkte til klipp. - Dette er blant de tingene som har gjort at vi har fått mye oppmerk-somhet rundt boksen, fordi dette er noe alle bruker mye tid på, og det er til nytte for alle som driver med film, ikke bare high-end produksjoner. Klippene sorteres logisk, og man kan legge til den informasjonen man vil at de i post-produksjon skal få med seg, forklarer Groven videre.

Dette betyr at boksen bidrar til økt internkommunikasjon og sørger for at hva som blir gitt av beskjeder også lagres, slik at man er sikre på at beskjedene er gitt. Om folk så ikke leser notatene er en annen sak, men det skal ikke være mulig å ikke få med seg dette.

Ingest er anbefalt programvare, men boksen kan oså brukes med andre typer programmer. - LIkevel fungerer ting bedre når de bruker Ingest, fordi det er de samme utviklerne som står bak software og hardware. Likevel er vi opptatt av å ikke binde folk til å bruke oss, da det kan oppfattes som negativt, og mange har et særlig forhold til sin foretrukne programvare, forsikrer Groven.

Kontroll på toppen

Produsentene er ofte de som sitter i dagevis å venter på å få med seg hva som skjer på opptak.

Quines boks løser dette, og de kan også følge med fra start til slutt i produk-sjonen. Det er disse som sitter på budsjettene, og når de kan følge med i real-time kan de gi beskjed til produk-sjonen at det ikke er nødvendig med flere enn de 42 tagningene de allerede har av mannen som går ut av døra.

Regi og foto kan lett henge seg opp i det perfekte bilde, selv om de allerede har flere som fungerer mer enn godt nok. At noen ikke greier å komme seg videre er oftere enn man skulle tro årsak til sprukne budsjetter. Boksen sørger også for sikkerhetskopier, slik at man ikke risikerer at en prod.ass. ved et uhell klarer å slette en hel dags opptak når diskene skal logges. Råfilene bruker litt lengre tid for å logges, men preview-filene kan settes i arbeid nesten med det samme.

Selv om boksen er utviklet primært for de som lager drama og dokumentar, ser Groven mulighetene for at dette også er et verktøy som nyhetsleverandører og sportsprodusenter kan dra nytte av i fremtiden. - Boksen kan stream, men vi ønsker ikke å konkurrere med det markedet, for da er vi redd for å bli en av mengden av leverandører. Det er derfor vi fokuserer på filbaserte produksjoner, sier Groven.

- Men hvordan boksen brukes om noen år vil tiden vise, og vi er opptatt av å utvikle den etter brukernes behov, legger han til. Livestreaming har jo en del løsninger på markedet, men Quine på-står seg å være eneste løsning som gjør akkurat det de gjør. Den internasjonale responsen skulle tilsi at de snakker sant.

 

Samarbeid med Foto.no

Quine har distributører over hele verden, nær sagt, men i Norge er det Foto.no som er eneforhandler. Alexander Kvæstad forklarer at det er naturlig at de, som del av sin satsning mot det profesjonelle videomarkedet, knytter til seg denne typen produkter, og klarer ikke å skjule

veldig godt at de er ganske stolte over å ha hanket inn denne nyvinningen.

Først ut var likevel Kina og USA,

selv om Quine er et helnorsk produkt. - Så det er der vi har fått testet boksene i virkelige produksjoner. VI tenkte som så at det var enklere å prøve oss på de store markedene først, så fikk de små heller komme senere, forteller Groven entusiastisk, og avslører at han ikke er en mann som er redd for å ha store ambisjoner. I Sverige og Danmark distribueres denne av Engstöms.

Veien videre handler om fortsatt utvikling I skrivende stund er Quine involvert i et samarbeid med NRK og Microsoft hvor sistnevntes kognitive tjenester skal integreres. Det vil si ansiktsgjenkjenning, tekst- og språkgjenkjenning. Dett e blir ikke klart med det første, men skal bidra til ytterligere forbedring av tjenestene som leveres i forbindelse med produksjon. F.eks. ved transkribering av dialog i forbindelse med teksting, og en hel del annet, så skal dette om få år også kunne automatiseres via boksen. I realityprouksjoner er transkribering en

hovedkostnad, og krever en stor stab som må jobbe under tidspress. Om dette kan gjøres automatisk vil denne typen produksjoner spare flere årsverk. En utfordring, særlig i Norge, er jo at språket har så mange dialektvarianter.

Foreløpig er det ca. 10 - 15 språk som fungerer bra i denne sammenhengen, men det jobbes hele tiden med å utvide utvalget av språk slik at dette kan bli en global tjeneste. Videre vil ansikts-gjenkjenning kunne gjøre at klipp der den enkelte deltakere er med blir tagget automatisk, uten at noen behøver å gjøre dette manuelt.

Det Quine bidrar med er å strukturere denne teknologien inn i en produksjons-logikk. En løsning som gjør akkurat dette finnes ikke, og derfor er Microsoft involvert, nettopp fordi de ønsker å kunne tilby en slik løsning til sine enteprisekunder. Så det er ingen under-drivelse at norske Quine skal bidra til å revolusjonere verden, om enn ikke helt alene. Teknologien finnes jo allerede, men ikke satt i system.

NRKs rolle er blant annet å bidra med en definert ordbase, slik at man har noe å bygge på når manskal utvikle teknologien for det norske markedet.

- Man er helt avhengig av å ha en base før man setter i gang, og bygge videre på den, forteller Groven.

Quine består med andre ord av mennesker som ser fremover. En modig øvelse for en bedrift som fortsatt ikke har befestet en markedsposisjon. De har utvilsomt funnet en ledig plass i markedet, og lansert et produkt som både fyller et tidligere ikke oppfylt behov, og som enn så lenge ikke har konkurrenter, og det kan tenkes at idéen om å stadig utvikles vil bidra til at de befester en posisjon innen det markedet de har skapt for seg selv. Groven er likevel klar på at de også har fokus på et steg av gangen. Først må de få på plass boksen og programvaren, sørge for at den er innarbeidet i markedet, og forhåpentligvis etablere Quine som en merkevare som kan tilby løsninger for små og store produksjoner.

NewTek med NDI

NewTek med NDI

Adobe og Netflix i Post Technology Alliance

Adobe og Netflix i Post Technology Alliance