Videocamp hos Interfoto

Videocamp hos Interfoto

I mars arrangerte Interfoto videocamp, der det var storinnrykk for å se hva de kunne tilby av utstyr, i tillegg til flere foredrag og workshops. Elise Caroline Røisland forteller at de i løpet av to dager ønsker å bidra, ikke bare som utstyrsleverandør, men også til å heve kompetansen i bransjen.

 

Interfoto håper med dette at de har etablert et årlig samlingspunkt for videofotografer og alle andre med interesse i bransjen, der de kan møte og utveksle erfaring og kompetanse, samtidig som de holder seg oppdatert på den nyeste teknologiske utviklingen.

Nye krefter og nye lokaler for Chr. Quartz Lighting

Nye krefter og nye lokaler for Chr. Quartz Lighting

Vårmesse hos Foto.no

Vårmesse hos Foto.no